تبلیغات
سفارشاتـــ میســــ آوا - دزدا
دزد1
دلیل:به منو و دوستام فحش داده جرات نداره عمومی نظر بزاره همش خصوصی میفرسته
با من چیکار کرده:من براش جزوه گذاشته بودم ایشون ندید بهم فحش داد
عاقبتش:بیچارش میکنم
وضعیت:بخشیده شد
وبش:r-text.mihanblog.com

مدرک:


دزد2
دلیل:از جدول سفارشاتم کامللللللل کپی کرده فکر کنم کپی پیسته
هم از شکلکا هم جدول و...
عاقبتش:اگه پاکش نکنه هک میشه بهش تذکر دادم اما جواب نداد
معرف:میس سارا جونم یه جایزه پیشم داری
وضعیت:بخشیده شد

وبش:http://dorsachod.mihanblog.com
مدرک:

دزد3:
دلیل:خیلــــــــــــــــی پرروئه
از جدولم-آدرس وبم-اسم خودم و وبم(قبلی)
عاقبتش:هک میشه
معرف:-
وضعیت:هک شد
وبش:
http://sefareshat-sofi1.mihanblog.com

دزد 4:
اسمش:غزالـ ـه
دلیل:این خانوم خانوم از من جزوه 7 سایت امضا خریده بعد رفته تو وب خودش گزاشته به بقیه میفروشه برای این که من شک نکنم نوشته 10 سایت قبلا 7 سایت بود خیلیم پرروئه میاد میگه من از یکی دیگه گرفتم به خدا ام قسم میخوره
عاقبت:هیچ وقت پاک نمیشه و اگه ببینم بازم به بقیه میفروشه هکش میکنم
معرف:سِکرِته:)
وضعیت:بخشیده نمیشه
وبش:ghazaleh800.mihanblog.com
مدرک:

وقتی روی سایت اول زدم این صفحه باز شد: